Kontakt

Adresa:
Kanoistický Klub Karlova Ves
Botanická 9
841 04 Bratislava

IBAN: SK5911000000002660080009
IČO: 30808081

www.lodenicakkkv.sk       Naša facebook-ová skupina

Členovia výboru
Viera Križanová 0903 767166 krizanova.viera@centrum.sk
Vladimír Albert 0905 652771 vlado1albert@gmail.com
Štefan Bárány 0917 554528 barany46@gmail.com
Juraj Bortel 0905 649775 juro.bortel@gmail.com
Peter Kertys 0903 179669 krto1krto1@yahoo.ca
Milan Mráz 0903 605159 mraz@snowball.sk
Jozef Páleš 0903 825069/64286261 pales@arding.sk

Revízna komisia
Ľubica Gálová D: 02/5541 0700 moncinka11@gmail.com
Fedor Laca 0905 648440 fedorlaca@gmail.com
Peter Moravický D-6478 9468 p.moravicky@chello.sk

Správca:
Ladislav Palša tel.: 0911 981 178 e-mail: euromobilite.sk@gmail.com

Lodeničný deň je každý štvrtok od 20.00 hod.

Mapka