Kontakt

Adresa:
Kanoistický Klub Karlova Ves
Botanická 9
841 04 Bratislava

IBAN: SK5911000000002660080009
IČO: 30808081

www.lodenicakkkv.sk       Naša facebook-ová skupina

Členovia výboru
Milan Mráz 0903 605159 mraz@snowball.sk
Miriam Sýkorová 0907 760057 kirrinka@gmail.com
Vladimír Albert 0905 652771 vlado1albert@gmail.com
Štefan Bárány 0917 554528 barany46@gmail.com
Jaroslav Matulík 0903 439111 jaromatulik@gmail.com
Vladimír Miškeřík 0905 569 123 miskerik.vladimir@gmail.com
Jozef Páleš 0903 825069/64286261 pales@arding.sk

Revízna komisia
Ľubica Gálová D: 02/5541 0700 moncinka11@gmail.com
Barbora Petrovičová 0902 229265 petrovicova.barbora@gmail.com
Adam Petrovič 0903 405051 adam.petrovic@gmail.com

Správca:
Ladislav Palša tel.: 0911 981 178 e-mail: euromobilite.sk@gmail.com

Lodeničný deň je každý štvrtok od 20.00 hod.

Mapka