Zamrznutý Dunaj Späť

Veľké mrazy počas celého januára 2006 spôsobili veľký ľadochod na Dunaji. Kryhy sa začali zhromažďovať na vodnej zdrži nad Čuňovom a v prívodnom kanáli do Gabčíkova. Kryhy do seba narážali, vrstvili sa a následne zamŕzali do jedného celku. Dunaj v oblasti Gabčíkova až Čuňova zamrzol po celej šírke. Bola zastavená plavba po Dunaji.
Z obavy pred povodňou ľady rozbíjali s dvomi ľadoborcami. Uvoľnené plávajúce kryhy potom spúšťali cez stavidlá Čuňovskej hrádze do starého koryta Dunaja.