Premietanie Späť

V lodenici KKKV sa opäť vydaril večer s premietaním a rozprávaním o vodáckych a ďalších športových aktivitách. Najväčší úspech mal samozrejme dobrodruh a špecialista na canyoning Miro Dušek. Našiel si čas a porozprával svoje zážitky tesne pred svojou ďalšou expedíciou do Venezuely.