Ahoj vodáci (aj vodáčky:)

Výročná členská schôdza - štvrtok 2.marca 2023

Ahojte vodáci.

Info 01: VČS

Spravte si čas na štvrtok 2. marca 2023 Bude sa konať Výročná členská schôdza klubu. Pozvánku ešte zašleme dodatočne

Info 02: - žiadosť
Nakoľko sa v poslednom období nevedie žiadna kronika klubu, výbor sa rozhodol, že bude robiť ročenky klubu. Začali by sme rokom 2021. Nech sa niečo zachová aj pre ďalšie generácie.
Na zhotovenie ročenky však potrebujeme aj vaše príspevky a materiál z činnosti KKKV v r. 2021 a 2022.

Prosím pošlite nám materiál, aj s krátkym popisom:

  • Názov akcie, alebo splavovanej rieky
  • Dátum začatia a ukončenia (vrátane roku)
  • Počet účastníkov lodenice (aspoň odhadom)
  • Mená ľudí na priložených fotkách (max. 15 fotiek s tým, že vyberieme, naj...kvalitnejšie, krajšie, zaujímavejšie)
  • Popis zaujímavosti (ak sa vyskytla)
  • Príspevky zaslať do konca februára.

Materiál prosím zaslať mailom na : maja.bortelova@gmail.com, alebo mne.
Ďakujeme. Ahoj, Milan


Brigády za rok 2022

Bilanciu odpracovaných KKKV brigád za rok 2022 nájdete v dokumentoch:

- Naskenovane prezentačné brigádnické listy za rok 2022 [pdf]

- Bilancia KKKV brigád 2022 [pdf]
  - strana 1 Sumár za jednotlivých členov
  - strana 2-4 Dochádzka za jednotlivých členov
  - strana 5-7 Prepis naskenovaných prezentačných listov

Vo vlastnom záujme si skontrolujte vaše odpracované brigádnické hodiny za minuly rok. V prípade otázok alebo reklamácií kontaktujte brigádnického referenta.
Žiadame členov aby ČITATEĽNE zapisovali odpracovaný brigádnický čas do najbližšieho voľného riadka a neupravovali list podľa vlastnych kreatívnych nápadov.


Plán činnosti (a brigád) 2022

Plán činnosti 2022 [PDF]


Zobrazenie tabuľky zápožičiek v systéme Android (mobil/tablet)

Pre správne zobrazenie Excelovského súboru [xls] v systéme Android (na mobile, tablete) doporučujeme nainštalovať aplikáciu Tabuľky Google


Info z výboru KKKV

Výbor KKKV žiada všetkých členov o dodržiavanie domáceho poriadku.

1/ Ide hlavne o zatváranie bránky, hangáru a dverí od hangáru. Prosíme o zatváranie dverí aj v popoludňajších hodinách ak odchádzate mimo priestor lodenice.

2/ Žiadame aj o kontrolu a zatváranie okien pri odchode z lodenice. Otvorené okenice je vidieť z diaľky a priamo pozývajú neželaných hostí. Prosíme, nestavajme sa k tomu: veď ja som ich neotvoril.

3/ Sme súkromný klub, kde sú uložené súkromné lode a pádla. Je prísne zakázané svojvolne používať súkromný majetok bez súhlasu majiteľa.


Správca lodenice

Foto nájdete na podstránke Členovia a jeho kontaktné údaje sú:
Ladislav Palša tel.: 0911 981 178 e-mail: euromobilite.sk@gmail.com


Klub Slovenských Turistov (KST) - členské v €

základné - 11,00
deti do 15 rokov - 5,00
študenti okrem externistov - 7,00
dôchodcovia do 69 rokov - 7,00
dôchodcovia 70 rokov a viac - 5,00
ZŤP - 8,00
V cene členského poplatku je tiež celoročné cestovné poistenie v Union.
Poznámka: členstvo v KST nemá žiadnu súvislosť s členstvom v KKKV


Informačný link - Zápožičky inventáru

Zobraziť dokument [xls]        Postup pri zapožičaní inventáru [pdf]     Fotogaléria inventáru

Pre správne zobrazenie Excelovského súboru [xls] v systéme Android (na mobile, tablete) doporučujeme nainštalovať aplikáciu Tabuľky Google


Číslo účtu

IBAN: SK59 1100 0000 0026 6008 0009