Kontakt

Adresa:
Kanoistický Klub Karlova Ves
Botanická 9/a
841 04 Bratislava

IBAN: SK59 1100 0000 0026 6008 0009
IČO : 30808081

www.lodenicakkkv.sk

Členovia výboru
Milan Mráz predseda klubu 0903 605159 mraz@snowball.sk
Juraj Bortel hospodár klubu 0905 649775 juro.bortel@gmail.com
Vladimír Albert 0905 652771 vlado1.albert@gmail.com
Viera Križanová 0903 767166 krizanova.viera@centrum.sk
Štefan Bárány 0917 554528 barany46@gmail.com
Peter Kertys 0903 179669 krto1krto1@yahoo.ca
Jozef Páleš 0903 825069/64286261 pales@arding.sk

Revízna komisia
Ľubica Gálová D: 02/5541 0700 moncinka11@gmail.com
Fedor Laca 0905 648440 fedorlaca@gmail.com
Peter Moravický D-6478 9468 p.moravicky@chello.sk

Správca:
Peter Michalko. Tel.: 0904 290 180

Lodeničný deň je každý štvrtok od 20.00 hod.

Mapka